DOPRAVA OBKLADOV SLOVBRICK

Dopravu zabezpečujeme pre akékoľvek množstvo u nás zakúpeného tovaru.
Pre našich zákazníkov sa snažíme zabezpečiť čo najlacnejšiu dopravu vlastným vozovým parkom, alebo prostredníctvom našich zmluvných prepravcov po celej Slovenskej republike.

Základné informácie o doprave

Všetky produkty sú balené v kartónových krabiciach a uložené na palete (europaleta).

Od prijatia objednávky až po presný termín dodania tovaru Vás budeme priebežne informovať.
Dodacia lehota k odberateľovi je maximálne 10 pracovných  dní od prijatia objednávky.
Pri menšom objednanom množstve si vyhradzujeme predĺženie dodacej lehoty (spojenie viacerých objednávok), pričom Vás budeme priebežne informovať o presnom termíne dodania.

U nás máte možnosť platenia v hotovosti až pri prevzatí tovaru.
V prípade, že Vaša objednávka presiahne sumu 500,-€ bez DPH, môžeme Vám vystaviť zálohovú faktúru v hodnote 50% celkovej ceny Vašej objednávky. Túto zálohovú faktúru je potrebné uhradiť vopred.

Prepravca Vám zloží tovar z auta na zem a ďalšiu manipuláciu s tovarom si musí zákazník zabezpečiť sám podľa vlastných potrieb. Následne po zložení tovaru prepravcom si zákazník skontroluje neporušenosť zásielky a v prípade, že je zásielka akýmkoľvek spôsobom poškodená, má právo ju neprijať. V takom prípade tento stav okamžite oznámi prepravcovi.
V opačnom prípade, podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že zásielka bola doručená v poriadku a tovar prebral bez poškodenia.
Nakoľko sa ceny v dnešnej dobe rýchlo menia a sú taktiež závislé od prejazdov cez mýtne systémy, dĺžky trasy a pod., presnú kalkuláciu na určené miesto Vám obratom zavoláme na základe Vašej objednávky. Každú situáciu ako stav a šírku prístupovej cesty, stav podlažia a pod. je potrebné ohlásiť vopred a podať čo najpresnejšie informácie, aby sa na túto skutočnosť dopravca vedel pripraviť. Doprava tovaru a jeho vykládka je vždy vecou individuálneho dojednania.

Pri objednávke nad 20m² pre maloobchod je doprava na území celej Slovenskej republiky ZDARMA.

Kontaktný formulár