DOPRAVA OBKLADOV SLOVBRICK

Dopravu zabezpečujeme pre akékoľvek množstvo u nás zakúpeného tovaru.
Pre našich zákazníkov sa snažíme zabezpečiť čo najlacnejšiu dopravu vlastným vozovým parkom, alebo prostredníctvom našich zmluvných prepravcov po celej Slovenskej republike.

Základné informácie o doprave

Všetky produkty sú balené v kartónových krabiciach a uložené na palete (europaleta).

Od prijatia objednávky až po presný termín dodania tovaru Vás budeme priebežne informovať.
Dodacia lehota k odberateľovi je maximálne 10 pracovných  dní od prijatia objednávky.
Pri menšom objednanom množstve si vyhradzujeme predĺženie dodacej lehoty (spojenie viacerých objednávok), pričom Vás budeme priebežne informovať o presnom termíne dodania.

U nás máte možnosť platenia v hotovosti až pri prevzatí tovaru.
V prípade, že Vaša objednávka presiahne sumu 500,-€ bez DPH, môžeme Vám vystaviť zálohovú faktúru v hodnote 50% celkovej ceny Vašej objednávky. Túto zálohovú faktúru je potrebné uhradiť vopred.

Prepravca Vám zloží tovar z auta na zem a ďalšiu manipuláciu s tovarom si musí zákazník zabezpečiť sám podľa vlastných potrieb. Následne po zložení tovaru prepravcom si zákazník skontroluje neporušenosť zásielky a v prípade, že je zásielka akýmkoľvek spôsobom poškodená, má právo ju neprijať. V takom prípade tento stav okamžite oznámi prepravcovi.
V opačnom prípade, podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že zásielka bola doručená v poriadku a tovar prebral bez poškodenia.
Nakoľko sa ceny v dnešnej dobe rýchlo menia a sú taktiež závislé od prejazdov cez mýtne systémy, dĺžky trasy a pod., presnú kalkuláciu na určené miesto Vám obratom zavoláme na základe Vašej objednávky. Každú situáciu ako stav a šírku prístupovej cesty, stav podlažia a pod. je potrebné ohlásiť vopred a podať čo najpresnejšie informácie, aby sa na túto skutočnosť dopravca vedel pripraviť. Doprava tovaru a jeho vykládka je vždy vecou individuálneho dojednania.

Pri objednávke nad 20m² pre maloobchod je doprava na území celej Slovenskej republiky ZDARMA.

Kontaktný formulár

Slovbrick s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

verify

* Tento údaj je povinný