Tehlové obklady - ukážky použitia v exteriéri aj interiéri

  • Realizácia obkladov SB 17, v Marion Terapie
    Realizácia obkladov SB 17, v Marion Terapie
  • Realizácia obkladov SB 17, v Marion Terapie
    Realizácia obkladov SB 17, v Marion Terapie
  • Realizácia obkladov SB 17, v Marion Terapie
    Realizácia obkladov SB 17, v Marion Terapie

Kontaktný formulár

Slovbrick s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

verify

* Tento údaj je povinný