Tehlové obklady - ukážky použitia v exteriéri aj interiéri

 • 20170114_091531.jpg
  20170114_091531.jpg
 • 20170114_091549.jpg
  20170114_091549.jpg
 • 20170114_091619.jpg
  20170114_091619.jpg
 • 20170114_091736.jpg
  20170114_091736.jpg
 • 20170114_091400.jpg
  20170114_091400.jpg

Kontaktný formulár

Slovbrick s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

verify

* Tento údaj je povinný